Rekrutacja: Policealna szkoła medyczno-kosmetyczna

Zapraszamy do bezpłatnej nauki na kierunkach:
Warunkiem przyjęcia do:
- Publicznej Policealnej Szkoły Kosmetycznej na kierunek technik usług kosmetycznych oraz
- Policealnej Szkoły Medyczno - Kosmetycznej dla Młodzieży na kierunek technik masażysta

jest złożenie przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
- podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły)
- 1 fotografię o wymiarach: 37mm x 52mm
- skierowanie na badania lekarskie (do pobrania w sekretariacie szkoły)


Jeśli masz więcej pytań skontaktuj się z nami:

PUBLICZNA POLICEALNA SZKOŁA KOSMETYCZNA i
POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNO - KOSMETYCZNA dla MŁODZIEŻY
 94-011 Łódź
ul. Wileńska 53/55,
Rekrutacja - pok. 103, I piętro,
w okresie wakacyjnym czynna od pon. do pt. w godz. 9.00 - 17.00

tel. (0-42) 674-69-88
rekrutacja@szkolakosmetyczna.com.pl