Rekrutacja: Policealna szkoła medyczno-kosmetyczna

Zapraszamy do bezpłatnej nauki na kierunku
technik usług kosmetycznych


Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest złożenie przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
- podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły)
- 1 fotografię o wymiarach: 37mm x 52mm
- skierowanie na badania lekarskie (do pobrania w sekretariacie szkoły)


Jeśli masz więcej pytań skontaktuj się z nami:

PUBLICZNA POLICEALNA SZKOŁA KOSMETYCZNA
 94-011 Łódź
ul. Wileńska 53/55,
Rekrutacja - pok. 004 - parter lub pok. 103 - I piętro,
czynne od pon. do pt. w godz. 9.00 - 17.00

tel. (0-42) 674-69-88
rekrutacja@szkolakosmetyczna.com.pl