Pojekt unijny
Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

"Nowe kompetencje zawodowe słuchaczek Publicznej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Łodzi drogą do sukcesu na rynku pracy"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, działanie Kształcenie zawodowe

Celem projektu jest podniesienie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego w Publicznej Policealnej Szkole Kosmetycznej poprzez poprawę zdolności do zatrudnienia 50 słuchaczek, doposażenie pracowni kształcenia zawodowego, organizację staży zawodowych, kursu wizażu, kursu stylizacji paznokci, seminariów dermokosmetycznych, warsztatów w Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, wycieczki tematycznej do firmy kosmetycznej oraz prowadzonego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto w projekcie przewidziano podwyższenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli poprzez udział w szkoleniu z zakresu nowych trendów w dydaktyce kształcenia zawodowego.

Czas trwania projektu: 1 marca 2018r - 30 września 2019r

Adresaci projektu: słuchacze i nauczyciele kierunku technik usług kosmetycznych Publicznej Policealnej Szkoły Kosmetycznej

Planowane działania:
  • organizacja kursu wizażu i kursu stylizacji paznokci,
  • doradztwo edukacyjno - zawodowe dla słuchaczy,
  • staże zawodowe dla 50 słuchaczek,
  • warsztaty w Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Fundacji Politechniki Łódzkiej,
  • wycieczka tematyczna do firmy "Pollena Ewa",
  • doposażenie pracowni kosmetycznej,
  • kurs metodyczny dla nauczycieli

Wartość projektu: 351 611 ,53 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 316 450, 53 PLN

Biuro projektu znajduje się w siedzibie szkoły, ul. Wileńska 53/55, Łódź; pok. 003 - parter.

Regulamin projektu

Regulamin rekrutacji

Ogłoszenie o rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Terminarz zajęć z wizażu w maju i czerwcu br


Regulamin staży

Umowa trójstronna na organizację stażu


Regulamin staży - wersja z 10.07.2018r

Terminarz zajęć z wizażu we wrześniu, październiku i listopadzie