Program Nauki
Nauka w szkole kosmetycznej  trwa 2 lata, podczas których realizujemy ponad 590 godzin zajęć praktycznych. W ramach kształcenia praktycznego oferujemy:
- kosmetykę twarzy,
- kosmetykę ciała,
- fizykoterapię w kosmetyce
Prócz zajęć szkolnych w pracowniach kosmetycznych słuchaczki Publicznej Policealnej Szkoły Kosmetycznej realizują praktyki zawodowe w gabinetach kosmetycznych  w wymiarze:
- 160 godzin w trakcie IV semestru
Aby dokładnie poznać podstawy pracy kosmetyczki potrzebna jest również fachowa wiedza z zakresu kosmetologii, chemii kosmetyków, anatomii i dermatologii, fizykoterapii a także zagadnień związanych z BHP w gabinecie kosmetycznym, którą przekazują znakomici specjaliści w tych dziedzinach podczas zajęć teoretycznych.

 Szczegółowy program nauczania dla trybu stacjonarnego przedstawia się następująco:

Lp  Obowiązkowe zajęcia edukacyjne   I rok II rok   Liczba godzin
w dwuletnim cyklu kształcenia 
Razem 
     I semestr  II semestr  III semestr IV semestr     
     Liczba godzin tygodniowo w semestrze       
 1  Podstawy przedsiębiorczości
(dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym
etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu)
 1        16  16
 Kształcenie zawodowe teoretyczne       
 2 Podstawy anatomiczno -dermatologiczne w kosmetyce   2  2   2  1  112  592       
 3 Kosmetologia   2  2  2  2  128
 4  Chemia kosmetyków  2  2  2  2  128 
5 Fizykoterapia w kosmetyce  2  2  2    96
6 Język obcy w kosmetyce      2  2  64
7 Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym  2  1      48
8 BHP w gabinecie kosmetycznym      1    16
Kształcenie zawodowe praktyczne
Praktyki zawodowe w gabinecie kosmetycznym    160 godzin w IV semestrze    160
9 Kosmetyka twarzy  9  9      288  592  
10 Kosmetyka ciała      9  8  272
11 Fizykoterapia w kosmetyce        2  32
Liczba godzin tygodniowo 20 18 20 17    1360

Szczegółowy program nauczania dla trybu zaocznego:

 Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne  I rok   II rok  Liczba godzin
w dwuletnim cyklu
kształcenia 
Razem 
     I semestr II semestr   III semestr IV semestr     
 1  Podstawy przedsiębiorczości
(wyłącznie dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym
etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu)
     20    20  20
Kształcenie zawodowe teoretyczne        
 2 Podstawy anatomiczno - dermatologiczne   19  19  15  15  68  340       
 3  Kosmetologia  22  23  15  17  77
 4 Chemia kosmetyków   22  23  10  17  72
 5  Fizykoterapia w kosmetyce  20  18  13    51
 6 Język obcy w kosmetyce      16 18  34
 7  Działalność gospodarcza i usługowa
w salonie kosmetycznym
     13  15  28
 8 BHP w gabinecie kosmetycznym      10    10
Kształcenie zawodowe praktyczne   
Praktyki zawodowe w gabinecie kosmetycznym     160 godzin w IV
semestrze  
   160
9 Kosmetyka twarzy  82  92      174  340   
10 Kosmetyka ciała      73  73  146
11 Fizykoterapia w kosmetyce        20  20
Liczba godzin w semestrze  165  175  185  175    860