Rekrutacja na semestr jesienny otwarta!
Informujemy, że przyjmujemy już podania o przyjęcie do Publicznej Policealnej Szkoły Kosmetycznej kształcącej na kierunku technik usług kosmetycznych oraz do Policealnej Szkoły Medycznej na kierunku technik masażysta. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego nie warto zwlekać! Więcej informacji o procesie rekrutacji znajduje się na stronie: https://www.szkolakosmetyczna.com.pl/rekrutacja. Zapraszamy!