program nauczania w Policealnej Szkole Medyczno - Kosmetycznej

  program nauczania w Publicznej Policealnej Szkole Kosmetycznej

  przedmioty

  specjalizacje

  szkolenia dodatkowe

 I. Szkolny plan nauczania dla formy stacjonarnej i wieczorowej

Kwalifikacje:

K1 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A.61

K2 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A.62

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

I rok

II rok

Liczba godzin w dwuletnim cyklu kształcenia    

Razem    

   

I semestr

II semestr

III semestr  

IV semestr        
1 Podstawy przedsiębiorczości (wyłącznie dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu )                         

 

 

2

 

 32

 32

  Kształcenie zawodowe teoretyczne          

 592

2 Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

2

2

1

2

 112

 
3 Kosmetologia

2

2

2

2

 128

 
4 Chemia kosmetyków

2

2

2

2

 128

 
5 Fizykoterapia w kosmetyce

2

2

2

 

 96

 
6 Język obcy w kosmetyce    

2

2

 64

 
7 Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

2

1

 

 

 48

 
8 BHP w gabinecie kosmetycznym  

1

 

 

 16

 
  Kształcenie zawodowe praktyczne          

 592

  Praktyki zawodowe w gabinecie kosmetycznym                              80 godzin w II semestrze                                 80 godz. w IV semestrze    
9 Kosmetyka twarzy

9

9

 

 

 288

 
10 Kosmetyka ciała    

8

9

 272

 
11 Fizykoterapia w kosmetyce      

2

 32

 
  Liczba godzin tygodniowo

19

19

19

19

 

 1216

  •  kolor czerwony - egzamin pisemny i ustny
  • pozostałe przedmioty - egzamin ustny

 

 

II. Szkolny plan nauczania dla formy zaocznej

Kwalifikacje:

K1 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A.61

K2 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A.62

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

I rok

II rok

 

Liczba godzin w dwuletnim cyklu kształcenia    

Razem     

 

 

I semestr        

II semestr    

III semestr    

IV semestr

   
1 Podstawy przedsiębiorczości (wyłącznie dla słuchaczy, którzy na wczesniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu)    

20

 

20

20

  Kształcenie zawodowe teoretyczne          

340

2 Podstawy anatomiczno-dermatologiczne

17

17

17

20

71

 
3 Kosmetologia

17

22

17

17

73

 
4 Chemia kosmetyków

17

20

17

17

71

 
5 Fizykoterapia w kosmetyce

17

17

17

0

51

 
6 Język obcy w kosmetyce  

14

20

34

 

 7

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

 15

15

 

 

30 

 
8 BHP w gabinecie kosmetycznym  

10

 

 

10

 
  Kształcenie zawodowe praktyczne          

340

  Praktyki zawodowe w gabinecie kosmetycznym   80 godz. w II semestrze       80 godz. w IV semestrze         
9 Kosmetyka twarzy

92

82

 

 

174

 
10 Kosmetyka ciała    

73

73

146

 
11 Fizykoterapia w kosmetyce      

20

20

 
  Liczba godzin w semestrze

175

183

155

167

 

700

  •  kolor czerwony - egzamin pisemny i ustny
  • pozostałe przedmioty - egzamin ustny

 

   
 

PUBLICZNA POLICEALNA SZKOŁA KOSMETYCZNA
PRYWATNA POLICEALNA SZKOŁA KOSMETYCZNA
ul. Kilińskiego 141, 90-315 Łódź
tel. (42) 674-69-88