Technik usług kosmetycznych - forma stacjonarna - policealna szkoła medyczno - kosmetyczna

Uwaga!
Zamieszczony poniżej plan zajęć może ulec niewielkim zmianom dlatego proszę o jego weryfikację bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami!


SEMESTR I

zajęcia dydaktyczne zaczynają się w dniu 5.09.2018r

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

A B A B A B
8.00 - 12.00
Pracownia kosmetyki
4h
zajęcia praktyczne* 
8.00 - 12.00
Pracownia kosmetyki
4h
zajęcia praktyczne* 
8.00 - 9.30
Fizykoterapia w kosmetyce
1,5h

   
9.45 - 11.15
Kosmetologia
1,5h


12.15 - 15.30
Pracownia kosmetyki
3,5h
zajęcia praktyczne*

12.15 - 15.30
Pracownia kosmetyki
3,5h
zajęcia praktyczne*
    11.30 - 13.00
Działalność gospodarcza i usługowa
w gabinecie kosmetycznym
1,5h


15.45 - 17.15
Chemia kosmetyków
1,5h
    13.15 - 14.45
Podstawy anatomiczne i dermatologiczne
1,5h

   

* na zajęciach praktycznych obowiązuje strój kosmetyczny i zmienne obuwie!

 

SEMESTR III
zajęcia dydaktyczne zaczynają się w dniu 5.09.2018r

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK
A B A B A B
10.40 - 12.00
Język angielski
1,5h
(Igrupa)


9.45 - 11.15
Fizykoterapia w kosmetyce
1,5h


8.00 - 12.00
Pracownia kosmetyki
4h
zajęcia praktyczne*

8.00 - 12.00
Pracownia kosmetyki
4h
zajęcia praktyczne*
12.15 - 15.30
Pracownia kosmetyki
3,5h
zajęcia praktyczne*
12.15 - 15.30
Pracownia kosmetyki
3,5h
zajęcia praktyczne*
11.30 - 13.00
Chemia kosmetyków
1,5h

    13.15 - 14.45
Kosmetologia
1,5h

  12.15 - 13.45
Język angielski
1,5h
(II grupa)
    15.00 - 16.30
Podstawy anatomiczne i dermatologiczne
1,5h
   

* na zajęciach praktycznych obowiązuje strój kosmetyczny i zmienne obuwie!