Technik masażysta - forma stacjonarna - policealna szkoła medyczno - kosmetyczna
Uwaga!
Zamieszczony poniżej plan zajęć może ulec niewielkiej zmianie dlatego proszę o jego weryfikację bezpośrednio przed zajęciami!


SEMESTR I
zajęcia dydaktyczne zaczynają się w dniu 3.09.2018r

poniedziałek wtorek środa
  10.30 - 13.00
W - F
2,5h
9.45 - 11.15
Pierwsza pomoc
1,5h
9.45 - 11.15
Zarys fizjoterapii
1,5h
13.15 - 14.45
Anatomia z fizjologią
1,5h
11.30 - 13.00
Teoretyczne podstawy masażu
1,5h
11.30 - 13.00
Anatomia z fizjologią
1,5h
15.00 - 16.30
Diagnostyka i systematyka ćwiczeń
w masażu medycznym
1,5h
13.30 - 17.00
Pracownia masażu
3,5h
zajęcia praktyczne*
13.15 - 17.15
Pracownia masażu
4h
zajęcia praktyczne*
16.45 - 18.15
Propedeutyka zdrowia
1,5h
zajęcia rozpoczynają się 1.10.2018!
 

* na zajęciach praktycznych obowiązuje właściwy strój zawodowy i zmienne obuwie


SEMESTR III
zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 03.09.2018

poniedziałek wtorek środa czwartek
8.00 - 12.30
Organizacja i stosowanie masażu leczniczego
4,5h
zajęcia praktyczne
13.30 - 15.00
Teoretyczne podstawy masażu
1,5h
9.00 - 13.30
Pracownia masażu
4,5h
zajęcia praktyczne
8.15 - 11.15
Masaż w sporcie
3h
zajęcia praktyczne
12.45 - 14.15
Język angielski
1,5h
(I grupa)

15.15 - 16.15
Wybrane zagadnienia kliniczne w masażu
1h
13.45 - 16.15
W - F
2,5h
11.30 - 13.00
Zarys fizjoterapii
1,5h
  16.30 - 19.30
Język migowy
3h
  13.15 - 14.45
Organizacja i działalność gospodarcza
w ochronie zdrowia
1,5h
      15.00 - 16.30
Język angielski
1,5h
(II grupa)


SEMESTR IV
zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 3.09.2018r

poniedziałek wtorek środa czwartek
8.00 - 12.30
Organizacja i stosowanie masażu leczniczego
4,5h
zajęcia praktyczne
8.30 - 13.00
Pracownia masażu
4,5h
zajęcia praktyczne
  8.15 - 11.15
Masaż w kosmetyce i profilaktyce
3h
zajęcia praktyczne
12.45 - 14.15
Język angielski
1,5h
(I grupa)
na pierwszych zajęciach obowiązuje obecność całego semestru!
  13.45 - 16.15     
W - F
2,5h
11.30 - 13.00
Zarys fizjoterapii
1,5h
      13.15 - 14.45
Wybrane zagadnienia kliniczne w masażu
1,5h
      15.00 - 16.30
Język angielski
1,5h
(II grupa)