Kurs wizażu i stylizacji
Zapraszamy wszystkie słuchaczki zainteresowane realizacją kursu wizażu i stylizacji do wpisywania się na listę znajdującą się w pok. 103 na I piętrze. Program zajęć umieszczony jest w zakładce "Wizaż" i obejmuje 50 godzin. Szczegółowych informacji dotyczących przebiegu tej specjalizacji udzielamy pod nr telefonu 42 674-69-88 lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy!