Egzaminy poprawkowe w szkole zaocznej
Terminarz egzaminów poprawkowych i dodatkowych dla szkoły zaocznej wygląda następująco:

Przedmiot Data egzaminu Semestr
Podstawy anatomiczne 11.02.2018r II - godz. 12.15
III - godz. 14.00
IV - godz. 14.00
Podstawy dermatologiczne 11.02.2018r II - godz. 12.15
III - godz. 14.00
IV - godz. 14.00
Kosmetologia 10.02.2018r II - godz. 14.00
III - godz. 10.30
IV - godz. 12.15
Chemia kosmetyków 11.02.2018r II - godz. 14.00
III - godz. 9.45
IV - godz. 11.30
Fizykoterapia 10.02.2018r II - godz. 12.15
III - godz. 15.45
IV - godz. 14.00
BHP w gabinecie kosmetycznym 16.02.2018r godz. 11.30
Działalność gospodarcza i usługowa
w gabinecie kosmetycznym
11.02.2018r wszystkie semestry - godz. 15.45
Kosmetyka twarzy 11.02.2018r I i II - godz. 8.00
III - godz. 11.30