Egzamin zawodowy - informacja
Wyniki egzaminów zawodowych, które odbyły się w styczniu br będą znane w dniu 23 marca 2018r. Osoby, które nie zaliczyły pozytywnie tych egzaminów mają prawo w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników złożyć deklarację o ponownym przystąpieniu do egzaminu w sesji czerwcowej.