Egzaminy poprawkowe
Harmonogram egzaminów poprawkowych na kierunku technik usług kosmetycznych i technik masażysta przedstawia się następująco:

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH


Nazwa przedmiotu

Data i godzina egzaminu
szkoła stacjonarna i zaoczna
Podstawy anatomiczne

29 sierpnia2017, godz. 10.00

Podstawy dermatologiczne

29 sierpnia2017, godz. 10.00

Kosmetologia

29 sierpnia 2017, godz.12.00

Chemia kosmetyków

30 sierpnia 2017, godz. 9.00

Fizykoterapia w kosmetyce

30 sierpnia 2017, godz. 11.00

 Język angielski  

30 sierpnia 2017, godz. 12.00

Działalność gospodarcza i usługowa
w gabinecie kosmetycznym

30 sierpnia 2017, godz. 9.00

 BHP w gabinecie kosmetycznym  

30 sierpnia 2017, godz. 9.00

Kosmetyka twarzy

29 sierpnia 2017, godz.8.00

 Kosmetyka ciała  

29 sierpnia 2017, godz.8.00


 TECHNIK MASAŻYSTA

Nazwa przedmiotu Data i godzina egzaminu
Zagadnienia kliniczne w masażu

Na pierwszych zajęciach w nowym semestrze

Propedeutyka zdrowia Na pierwszych zajęciach w nowym semestrze
Teoretyczne podstawy masażu

29.08.2017r. godz.9.00

Organizacja masażu leczniczego

29.08.2017r. godz.8.00

Zarys fizjoterapii

30.08.2017r. godz. 11.00

Anatomia z fizjologią

30.08.2017r.godz. 8.00

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu

30.08.2017r.godz. 8.00

 

Pracownia masażu

30.08.2017r.godz. 8.00

 

Psychologia

30.08.2017, godz. 10.00

 

Język migowy

Na pierwszych zajęciach w nowym semestrze

 

W-F

Na pierwszych zajęciach w nowym semestrze

 

BHP

30.08.2017, godz.9.00